Inloggen

St. Victorschool

preview
Nieuwsbrief april

Nieuwsbrief

Woordje van de directie

Beste ouders / verzorgers,  
 

Iets minder dan een maand geleden is mijn interim-periode op beide scholen ingegaan. Ik ben 24 uur per week beschikbaar voor beide scholen en in overleg met Bas Collignon, die samen met mij waarneemt, is er een verdeling gemaakt waarop wij voor en op de scholen beschikbaar en/of bereikbaar zijn. 

 

  

Hanny  

Bas  

Maandag  

Klòsterhûfke 

  

Dinsdag  

Victorschool  

Victorschool na 12.30 uur  

Woensdag  

  

 

Donderdag  

Victorschool tot 12.30 uur  

Klòsterhûfke na 12.30 uur  

Klòsterhûfke na 12.30 uur   

Vrijdag  

 

 

 

 

Het eerste aanspreekpunt voor u als ouders blijft de leerkracht van uw kind. Met vragen, opmerkingen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind, kunt u bij hem of haar terecht. Mocht de leerkracht het antwoord op een vraag of verzoek niet weten, dan kan hij of zij u doorverwijzen naar de directie, of als het zorg betreft, naar de intern begeleider. U kunt mij het beste bereiken via de mail. Omdat mijn beschikbare tijd over de twee scholen is verdeeld en ik ook nog andere verplichtingen heb, neem ik contact met u op zodra ik daar de gelegenheid voor heb. 

 

De afgelopen weken heb ik vooral gebruikt om mezelf in te lezen en kennis te maken met de beide scholen. Ik heb gesprekken gevoerd met alle medewerkers en ben door de scholen gelopen om te zien, te horen en sfeer te proeven 

 

Er loopt een onderzoek naar aanleiding van vragen en signalen van de inspectie op ‘t Klòsterhûfke, maar deze raken ook de organisatie van de St. Victorschool. Dit onderzoek is vooral gericht op verandering. Er gebeuren binnen beide scholen mooie dingen, maar er zijn ook zaken die de scholen kunnen verbeterenwaaronder de communicatie naar oudersIn het kader daarvan ontvangt u vanaf nu via SchouderCom iedere laatste vrijdag van de maand een nieuwsbrief waarin schoolbrede zaken worden gecommuniceerd. Daarnaast blijven we doorgaan met de wekelijkse blogs van de groep van uw kind. Op deze manier wordt u op de hoogte gehouden van wat er speelt op schoolniveau en in de groep van uw kind. 

 

Hanny Stevens 

Interim-directeur ’t Klòsterhûfke en St. Victorschool. 

h.stevens@groeisaampo.nl 

Corona update

De afgelopen weken is een aantal leerkrachten getest op Covid-19. Het is iedere keer weer een hele puzzel om de vervanging rond te krijgen, omdat er geen vervangers meer beschikbaar zijn. Tot nu toe hebben we het intern kunnen oplossenomdat medewerkers zich zeer flexibel en coöperatief opstelden. Hierdoor hebben we nog geen groep naar huis hoeven sturen. 

 

Zolang er door de overheid nog geen versoepelingen worden aangekondigd, wordt het huidige protocol van de stichting Groeisaam gevolgd; dat betekent onder andere geen externen of ouders in de school en activiteiten mogen alleen uitgevoerd worden met kinderen en medewerkers uit dezelfde bubbel. Natuurlijk bereiden we achter de schermen activiteiten voor zoals kamp, schoolreis en het afscheid van groep 8. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze niet door kunnen gaanMocht er verandering in de huidige situatie komen, dan brengen we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. 

Schooljaar 2021 - 2022

Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van de groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022 op beide scholen. Op basis van de prognose van het aantal leerlingen van 1 oktober 2021 worden de financiële middelen toegekend voor het schooljaar 2021-2022.  

 

Door een teruglopend leerlingenaantal moeten we op ’t Klòsterhûfke het komende schooljaar uitgaan van vier groepen. Op de St. Victorschool kunnen aankomend schooljaar nog vijf groepen geformeerd worden, maar gezien de prognose moeten we er rekening mee houden dat ook deze school in het schooljaar 2022-2023 terug moet gaan naar 4 groepen. Dat betekent ook dat we afscheid moeten nemen van personeelsleden. Over al deze zaken zijn we nu in gesprek met de medewerkers van beide teamsOp basis daarvan komt er een formatieplandat daarna ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de MR. Zodra zij akkoord geven, kan het formatieplan naar de ouders worden gecommuniceerd. 

Personele aangelegenheden

Juf Lisette van de St. Victorschool is zwanger van haar derde kind. Haar zwangerschapsverlof gaat eind juni in. Echter door de Covid-19 maatregelen mag zij vanaf 28 weken geen (fysiek) onderwijs meer verzorgen aan haar groep. Dit gaat in na de meivakantie. Wel kan Lisette nog andere werkzaamheden verrichten, waardoor zij tot aan haar zwangerschapsverlof op de achtergrond beschikbaar blijft voor haar groepWij zijn in gesprek met kandidaten die tot aan de zomervakantie haar onderwijstaken gaan overnemen. Na de zomervakantie is Lisette nog met zwangerschapsverlof tot aan de kerstvakantie; ook voor die vervanging zijn we bezig met een passende oplossing. 

 

Voor gymdocente Maud van ‘t  Klòsterhûfke geldt hetzelfde. Zij is zwanger van haar eerste kindje en mag vanaf half april geen fysiek onderwijs meer verzorgen. Voor haar vervanging is een sollicitatieprocedure opgestart. Wij hopen dat hieruit een geschikte kandidaat komt die de gymlessen tot aan de kerstvakantie kan overnemen. 

Nieuwbouw

Er leven blijkbaar veel vragen oveeen eventuele nieuwbouw en het wel of niet samengaan van beide scholen. De scholen zijn daar op dit moment niet actief mee bezig, omdat het geven van duidelijkheid hierover bij de politiek ligt. Wij houden u op de hoogte zodra er ontwikkelingen zijn. 

Nieuws vanuit de MR

In de bijlage treft u een bericht van de MR aan. We zijn namelijk op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de MR namens de ouders van onze scholen. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de MR. Dat kan ook in SchouderCom via de mailbox van de MR. 

Schooltijden

Vanwege de coronamaatregelen en de ‘bubbels’ op school hebben we verschillende schooltijden. Deze brengen we graag even opnieuw onder de aandacht. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op de gewenste tijd (8.20 uur of 8.25 uur) ook echt op school is? Dan kunnen we op tijd per groep (bubbel) naar binnen en ook op tijd beginnen met de schooldag.

Agenda komende maand
  • Dinsdag 20 april en woensdag 21 april: Centrale Eindtoets groep 8 
  • Vrijdag 23 april: Koningsspelen. 
  • Maandag 26 april studiedag. Kinderen zijn vrij.
  • Dinsdag 27 april Koningsdag. Kinderen zijn vrij. 
  • Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei: meivakantie 
  • Maandag 17 mei: weer naar school. 
Koningsdag

Op vrijdag 23 april vieren wij Koningsdag op school. Deze dag zullen we starten met een Koningsdagontbijt. Over de precieze invulling van de dag ontvangt u op een later moment meer informatie. We gaan er in ieder geval een sportieve dag van maken. Zoek alvast oranje/rood/wit/blauwe kleding op, want dat hoort er deze dag zeker bij! 

Eten en drinken

Op dinsdag en donderdag is de afspraak dat de kinderen tijdens de eerste pauze alleen fruit of groente eten en water drinken. Wij merken de laatste tijd dat deze afspraak wat is verwaterd, wellicht doordat we ook een poos thuis hebben gewerkt. Wij willen u vragen om vanaf nu weer even in de gaten te houden dat uw kind op deze dagen ook daadwerkelijk alleen iets van fruit of groente meeneemt. Water mag in een flesje vanuit thuis, maar een beker is ook voldoende. Deze wordt dan op school gevuld met water. 

Volgende nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief met informatie op schoolniveau. Informatie op groepsniveau blijft u ontvangen via de wekelijkse blogs van de groepsleerkrachten.

 

Elke laatste vrijdag van de maand wordt er een nieuwsbrief naar u gestuurd.

 

De eerstvolgende nieuwsbrief wordt verstuurd op: vrijdag 30 april 2021.

 

De Gaard 19  6654 BL, Afferden

Tel.: 0487 51 35 03
E-mail: info@victorschool.nl

Website: www.victorschool.nl

St. Victorschool